Vědecké projekty a granty

Účast na vědeckých projektech a grantech zaměřených na výzkum a vývoj v oblasti optických systémů, pokročilých měřicích metod, speciálních materiálů pro využití v optických aplikacích apod. patří mezi stěžejní pilíře našeho Centra, a proto jim také věnujeme náležitou pozornost.

Pravidelně řešíme projekty a granty zahraničních (European Space Agency – ESA, European Southern Observatory – ESO atd.) i tuzemských poskytovatelů (Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR atd.).

Aktuálně řešené projekty

Poskytovatel Název projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (OP JAK) Průlomové laserové technologie pro chytrou výrobu, vesmírné a biotechnologické aplikace
Grantová agentura ČR Tomografie defektů v optických materiálech 3D strukturovaným světlem PDF
Tomografie rozhraní tenkých vrstev pomocí náhodného pikosekundového sonaru
Technologická agentura ČR (TREND) Technologie pro sestavování objektivů pro VIS a SWIR
Vývoj procesu lisování přesných optických elementů PDF

Vývoj metody extrémně vysokorychlostního laserového navařování odolných vrstev pro exponované díly v automobilovém, leteckém a energetickém průmyslu PDF

 

Výzkum a vývoj inovativních LiDAR technologií pro zvýšení bezpečnosti letecké dopravy

Technologická agentura ČR (Národní centra  kompetence II) Centrum pokročilé elektronové a fotonové optiky (CAEPO)

Úspěšně ukončené projekty

Poskytovatel Název projektu  

 

 

 

Grantová agentura ČR

Plošné akustické metamateriály s aktivním řízením akustické impedance PDF (0,7 MB)  
Digitální holografická tomografie feroelektrických doménových stěn PDF (0,7 MB)  
Adaptivní akustické metapovrchy pro aktivní řízení zvukového pole  
Koherentní kódování excitace pro využití komprimovaného snímání v laserové spektroskopii PDF (0,4 MB)  
On-chip tomografie transparentních materiálů se supervysokým rozlišením PDF (0,5 MB)  
Ministerstvo vnitra ČR
(Bezpečnostní výzkum I.)
Hyperspektrální detekční systém nebezpečných substancí PDF (0,3 MB)  
Ministerstvo vnitra ČR 
(Bezpečnostní výzkum II.)
Robustní detekční systém s hyperspektrálním snímáním PDF (0,5 MB)  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (OP VVV) Partnerství pro excelenci v superpřesné optice  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (OP VaVpI) Regionální centrum speciální optiky a optoelektronických systémů TOPTEC  
Rozvoj výzkumných kapacit centra TOPTEC  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (EUREKA) Galium Fosfor připravený technologií vertikálního chladícího gradientu jako základní materiál pro optiku infračervených senzorů  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (NPU I.) Moderní optické systémy a technologi  

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (program TRIO)

Laserová procesní optika nové generace PDF (0,5 MB)  
Vývoj zařízení pro stereoskopické snímání obrazu ve ztížených fyzikálních podmínkách PDF (0,5 MB)  
Inovované technologie pro replikovanou RTG optiku (ITRO) PDF  

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (OP PIK)

Minimalizace vzniku a odstranění "Středních prostorových frekvencí" povrchových struktur při výrobě asférických a free form optických ploch - MidFree PDF (0,5 MB)  

Kompaktní zařízení pro měření parametrů světelné distribuce směrových světelných zdrojů

 

Osvětlovací systémy nové generace PDF

 
Technologická agentura ČR (program ALFA) Měřidla pro asférické a freeform optické plochy PDF (1,1 MB)  
Pokročilé optické systémy s využitím asférických ploch PDF (0,7 MB)  
Nanovlákna a nanočástice abraziv jako základ nové generace nástrojů pro velmi jemné leštění povrchů  
Čerpací moduly pro výkonové vláknové lasery  
Technologická agentura ČR (program TREND) Polohovací mechanismus pro optickou komunikaci mezi satelity   
Technologická agentura ČR (Národní centra  kompetence) Centrum elektronové a fotonové optiky PDF   
EURAMET (Horizon 2020) Referenční algoritmy a metrologie pro asférické a freeform čočky PDF (0,6 MB)  
Akademie věd České republiky Random-phase Ultrafast Spectroscopy PDF (0,2 MB)  

 

Kontakt

Ing. Jana Kovačičinová
Tel. +420 487 953 915
Mob. +420 725 716 381 
Email: kovacicinova@ipp.cas.cz