Vlastní výzkum

Stěžejní je pro nás výzkumná činnost na poli superpřesné speciální optiky a to zejména v těchto směrech:

  • Návrh, optimalizace a konstrukce moderních optických systémů, které využívají optoelektronické prvky a jsou řízené a monitorované počítači, vývoj počítačově asistovaných postupů justáže.
  • Výzkum a vývoj procesů opracovaní optických skelných, keramických a kovových materiálů (výzkum lešticích procesů, procesů broušení, procesů lisování, ale i procesů řízeného odprašování atomárních povrchových vrstev s cílem provádění jemných korekcí tvaru povrchu elementu).
  • Výzkum a vývoj tenkých vrstev pro antireflexní a superreflexní účely, především aplikačně specifických systémů vrstev použitých např. v optických systémech vysoce výkonných laserů.
  • Výzkum měřicích a analytických metod jak pro použití při měření tvaru optických ploch, tak například pro přesnou spektroskopii, hyperdimenzionální analýzu, měření distribuce indexu lomu, analýzu kvality povrchu a mnoho dalších.
  • Materiálový výzkum zaměřený především na feroelektrické a další nelinearní optoelektronické materiály či použití nových materiálů pro realizaci tenkých vrstev s unikátními vlastnostmi.

Disponujeme velmi kvalitním vědeckým týmem s mezinárodními zkušenostmi z předních světových vědeckých pracovišť (jako je EPFL, Švýcarsko; CERN, Švýcarsko; Lund University, Švédsko; ITO, Německo). Kvalitu našich vědecko-výzkumných aktivit dokumentuje také pravidelná publikace výsledků v prestižních mezinárodních periodikách zaměřených na optiku a příbuzná témata.

Naše dlouhodobá strategie je soustředěna na dosahování excelence ve vybraných klíčových doménách, jako je rozvoj technologie opracování komplexních optických povrchů, přechod od jednoduchých optických prvků ke komplexním optickým systémům, hyperdimenzionální analýza, pokročilá spektroskopie či rozvoj na poli systémů pro infračervenou optiku. S tím je pochopitelně svázán neustálý tlak na zvyšování kompetencí v oblasti přesné a speciální metrologie.

Bližší informace k jednotlivým výzkumným a vývojovým aktivitám najdete na stránkách našich specializací.