Naše vize

  • TOPTEC je POJMEM v evropském měřítku.
  • TOPTEC je stabilní a zavedenou značkou evokující špičkový výzkum, vyspělé technologie, spolehlivost, přesnost, chytrá řešení.
  • TOPTEC je dobrým partnerem pro konsorcia při řešení projektů v České republice i ve světě.

Tým TOPTEC rozvíjí ve vysoké míře mezinárodní spolupráce v oblasti konstrukce přístrojů pro výzkum kosmu, výzkum metrologie a vývoj metrologických zařízení, analytických optických přístrojů a senzoriky, a v neposlední řadě optiky pro supervýkonné lasery.

Mezi dlouhodobé směry rozvoje našich expertýz patří:

  • metrologie,
  • rozvoj optiky s komplexními tvary a s vysokou měrou integrace,
  • hyperdimensionální zobrazování a spektroskopie,
  • tenké vrstvy pro nejnáročnější aplikace,
  • a komplexní optické systémy.

Optika a fotonika jsou jedněmi z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví celosvětové ekonomiky. Představují nyní standardní technologii pro senzoriku (automatizace, samořiditelná auta), přenos a ukládání informací (přenos internetové komunikace optickými kabely), vysoce přesné opracování materiálů (laserové obrábění a svařování), analýzu materiálů (zdravotnictví, technologický průmysl), a řadu dalších oborů. Optika a fotonika tak mají velký význam pro zlepšení stavu společnosti i kvality života jednotlivců. Inovativní použití optických systémů přináší značné úspory v ekonomické i energetické náročnosti průmyslu a řadu oblastí (jako jsou automobilový průmysl, laserové obrábění, medicína, metrologie, vesmírný průmysl) posunulo využití pokročilých optických technologií na zcela novou úroveň. Evropská unie má významné postavení v optice a fotonice založené na dlouholeté tradici i podpoře těchto odvětví. Bez silné podpory optických technologií by tato odvětví nebyla plně konkurenceschopná. Díky tomu dochází v optice a fotonice k neustálému tlaku na potřebu technologického pokroku s rychlým transferem výsledků výzkumu a vývoje do výrobní praxe, což je také stěžejní úkol našeho Centra.