O nás

Výzkum optiky, optoelektroniky a vývoj aplikací spojených s touto tématikou je hlavní náplní práce našeho týmu. Výzkumné centrum speciální optiky a optoelektronických systémů TOPTEC je sekcí Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v.v.i. a patří mezi Aplikační Centra Akademie Věd ČR. Náš tým představuje přibližně 50 výzkumníků a techniků. Sekce TOPTEC je dále rozdělena na 3 oddělení: Oddělení optických systémů, Oddělení optických procesů a Oddělení výzkumu spektroskopie a metrologie.

Centrum TOPTEC vzniklo za podpory operačního programu VaVpI (2010 – 2013), díky kterému se transformovalo ve špičkově vybavené pracoviště pro výzkum a vývoj opracování optických prvků, realizaci tenkých vrstev a velmi přesná měření. Náš tým se zabývá řadou vědeckých aktivit na poli optiky a optoelektroniky. Díky tomu se podílíme na řešení řady mezinárodních projektů, například v oblasti metrologie a vývoje optických systémů pro výzkum kosmu (ať družicový nebo pozemní), či pro vývoj supervýkonných laserů. Díky spolupráci s celou řadou průmyslových subjektů na vývoji systémů a zařízení pro metrologii, automatizaci či kontrolu výroby dokážeme propojovat akademickou a průmyslovou sféru.

Lokalita Turnovska je z pohledu rozvoje optiky v České republice velmi významná.  Odráží se zde dávná schopnost nalézat a těžit drahé kameny, díky čemuž se postupně v regionu vyvíjelo know-how opracování drahých kamenů. Díky těmto předpokladům se od 17. století na Turnovsku a Jablonecku rozvíjel bižuterní průmysl a později byla v Turnově založena velmi významná firma Dioptra, která se především specializovala na brýlovou optiku. Ve dvacátém století pak docházelo k masivnímu rozvoji bižuterního průmyslu, průmyslu spojeného s pěstováním umělých krystalů a brýlové optiky. Už v padesátých letech vznikla v Turnově skupina zaměřená na výzkum optiky, na jejíž tradici náš tým navazuje, a vzhledem k rozsáhlému know-how se v centru TOPTEC daří provádět výzkum a vývoj na evropsky srovnatelné úrovni. V současné době spolupracujeme s mnoha akademickými a průmyslovými subjekty v ČR i ve světě.