Kolaborativní a smluvní výzkum

Centrum TOPTEC je součástí sítě Aplikačních Center AV ČR, jeho zaměření je proto v porovnání s ostatními pracovišti Akademie Věd více aplikační. Aplikační Centra se vyznačují velmi úzkou spoluprací s průmyslem v ČR i ve světě a naše Centrum v tomto ohledu patří mezi špičku co do objemu i do kvality. Řešíme například projekty Evropské kosmické agentury (ESA) a aktivně spolupracujeme se špičkovými firmami v optickém průmyslu a navázaných odvětvích.

Naše laboratoře nabízejí rozsáhlé přístrojové, strojní a analytické zázemí, které umožňuje realizaci komplexních výzkumně- vývojových úkolů. Provádíme také vývoj nezbytné mechaniky pro použití v optických systémech, přípravcích, měřicích uspořádáních apod.

Díky kombinaci unikátního a špičkového technologického vybavení a více než 40 let zkušeností v oblasti výzkumu a vývoje optických systémů můžeme nabídnout tuzemským i zahraničním organizacím z akademické sféry i průmyslu vysoce profesionální služby v mnoha oblastech jako například:

  • návrh a realizaci unikátních optických prvků a pokročilých optických soustav s využitím asférické, freeform, krystalové i rentgenové optiky;
  • numerické simulace a tolerancing optických soustav;
  • návrh a analýzu systémů pro radiační ohřev;
  • návrh, vývoj a testování přesných měřicích technik s využitím holografických, interferometrických a dalších speciálních metod;
  • návrh a realizaci systémů pro zpracování signálu;
  • návrh a realizaci aplikačně-specifických soustav tenkých vrstev, vývoj depozičních metod a procesů;
  • návrh adaptivních systémů pro potlačování hluku a vibrací včetně analýzy a konzultace v oblasti akustiky;
  • návrh a konstrukci mechanických systémů a odlehčených struktur pro použití v optice;
  • FEM strukturální a teplotní analýzy;
  • konzultace a posudky v oblasti optiky, optoelektroniky, laserové techniky a jemné mechaniky.

Naše nejvýznamnější projekty spolupráce smluvního a kolaborativního výzkumu najdete v referencích a naší brožuře aplikovaných výsledků.

Kontakt

Ing. Jana Kovačičinová 
Tel. +420 487 953 915 
Mob. +420 725 716 381 
Email: kovacicinova@ipp.cas.cz