Optické elementy a obráběcí procesy

Jsme největším oddělením v Centru TOPTEC. Kromě výzkumníků a inženýrů u nás pracuje také celá řada techniků a laborantů. Náš tým pokrývá veškeré požadavky plynoucí jednak z úkolů souvisejících s výzkumem a vývojem procesů opracování vysoce přesných sférických, asférických a rovněž i free-form optických prvků, a dále pak s vlastní realizací takovýchto optických komponent. Díky všestranné spolupráci získalo oddělení Optických elementů a obráběcích procesů renomé v evropském měřítku špičkového vědecko-výzkumného a vývojového pracoviště.

Tým a vybavení

 • Vědečtí pracovníci pracující na tématech základního a aplikovaného výzkumu;
 • inženýři a laboranti rozpracovávající získané poznatky směrem k aplikační praxi;
 • strojní a přístrojové vybavení jak pro generování tvarů (broušení, frézování), tak pro leštění (pěti-osé CNC generátory, šesti a sedmi-osé CNC leštící centra, IBF - Ion Beam Figuring, sférické leštící stroje);
 • měřicí vybavení - sférické a asférické interferometry (QED ASI), kolimátory, autokolimátory, 3D profilometry (Luphoscan, Mahr MFU 200), WLI, konfokální mikroskop (darkfield, nomarského kontrast), AFM mikroskop, a další.

Činnost

 • Výzkum obráběcích procesů v oblasti generování základního tvaru pomocí broušení či frézování;
 • výzkum v oblasti finalizace optického povrchu ve smyslu leštění, iterativních korekcí tvaru a finalizace povrchu s cílem dosažení jeho maximální kvality;
 • matematické modelování procesů, optimalizace kinematických režimů, potlačování středních frekvencí vznikajících při CNC obrábění;
 • realizace sférické, asférické i free-form optiky se zaměřením na vysokou kvalitu elementů či jejich unikátnost pro optické systémy s vysokými požadavky např. pro astronomické či laserové aplikace s rozměry prototypových kusů od jednotek milimetrů do cca 450 mm a dosahovanou přesností tvaru ve zlomcích vlnových délek světla.

Projekty

 • Odlehčená asférická zrcadla teleskopu METIS (The Multi Element Telescope for Imaging and Spectroscopy) na misi Solar Orbiter PDF (1,4 MB);
 • Pokročilé optické systémy s využitím asférických ploch PDF  (0,7 MB);
 • Nanovlákna a nanočástice abraziv jako základ nové generace nástrojů pro velmi jemné leštění povrchů;
 • Minimalizace vzniku a odstranění "Středních prostorových frekvencí" povrchových struktur při výrobě asférických a free form optických ploch (MidFree) PDF (0,5 MB).

Spolupráce

 • Akademická i aplikační sféra v ČR: Technická univerzita v Liberci, ČVUT v Praze, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Meopta - optika, s.r.o., POLPUR™, spol. s r.o. nebo Dias Turnov, s.r.o.;
 • Zahraničí spolupráce: THD (Německo), TNO (Nizozemí), IOM Leipzig (Německo), Durham University (Velká Británie) atp.;
 • Významní zákazníci, kterým dodáváme zakázková řešení: ELCOM, a.s., Siemens s.r.o., OHB Italia, S.p.A. (Itálie), Evropská kosmická agentura (Holandsko), AIRBUS Defence and Space (Francie) aj.

Kontakt

Ing. František Procháska, Ph.D. 
Tel.: +420 487 953 919 
Email: prochaska@ipp.cas.cz