Laboratoře

Pro zajištění potřeb kvalitního výzkumu a vývoje (VaV) na světové úrovni byly v Centru TOPTEC vybudovány úzce profilované laboratoře. V rámci metrologické laboratoře je vytvořeno zázemí především pro výzkum a vývoj metod holografické a klasické interferometrie. Laboratoř vývoje a kontroly obráběcích procesů byla zřízena s cílem zastřešit výzkumné a vývojové aktivity v oblasti vývoje přesných obráběcích procesů. Laboratoře jemné mechaniky slouží napříč Centrem jako podpora pro provádění VaV a navíc zde probíhá vývoj speciálních typů montáže či procesů přesného lisování. Vznik poslední laboratoře laserové spektroskopie byl vynucen rostoucím požadavky na vývoj hyperdimenzionálních zobrazovacích metod a nových přístupů ke spektroskopickým měřením.