Optické systémy a krystalová optika

Zabýváme se výzkumem, vývojem a realizací optických systémů a krystalových optických prvků. Komplexní optické a optoelektronické systémy jsou nejprve navrženy pomocí dedikovaných softwarů. Následně jsou analyzovány, např. z pohledu tolerančních úhrnů s ohledem na reálnou vyrobitelnost jednotlivých komponent a jejich potřebnou stabilitu vzhledem k simulovanému výkonu. Takto optimalizované elementy a soustavy poté v našich laboratořích přímo realizujeme.

Obor krystalové optiky vychází ze školy našeho emeritního pracovníka, fyzika Dr. Ivana Šolce, autora unikátních polarizačně-interferenčních monochromatických filtrů, který celý život zasvětil práci v tomto oboru optiky.

Tým a vybavení

 • vysoce kvalifikovaní výzkumníci i technici s rozsáhlými zkušenostmi ve spolupráci s průmyslem;
 • doktorandi a magisterští studenti, kteří se tematikou zabývají při řešení svých disertačních a diplomových prací;
 • řada měřicích přístrojů a simulačních nástrojů (interferometrie v reálném čase, počítačově řízená justážní autokolimační stanice, 3D dotyková vysoce přesná měřidla, RTG goniometr a další);
 • přístroje pro konkrétní použití navrhované a realizované přímo oddělením;
 • hluboká znalost komplexních optických simulací s využitím klasických optických softwarů Zemax a Code V i speciálních programů vytvořených přímo na pracovišti.

Činnost

Výzkum oddělení je cílen do těchto oblastí:

 • konstrukce a realizace astronomických družicových i pozemních přístrojů,
 • optický design elementů i komplexních optických systémů,
 • návrhy a realizace systémů pro optickou diagnostiku,
 • analýza a realizace unikátních krystalových optických prvků,
 • realizace superpřesných mandrelů pro RTG optiku,
 • vývoj experimentálních zařízení, která se přímo týkají optických metod či justážních sestav.

Projekty

 • Optická soustava koronografu ASPIICS (Association de Satellite Pour l'Imagerie et l'Interferometrie de la Couronne Solaire) na misi PROBA III PDF (0,5MB);
 • „Fly-Eye“ optika dalekohledu NEOSTEL (Near Earth Object Survey TELescope) PDF (1,3 MB) ;
 • Čerpací moduly pro výkonové vláknové lasery;
 • Laserová procesní optika nové generace PDF (0,5 MB);
 • Šolcovy filtry pro pozorování sluneční korony.

V minulosti jsme řešili např. grantový projekt „Širokoúhlá RTG optika nového typu pro družicovou astrofyziku“, dále pak úlohy cíleného výzkumu GA AV ČR, které ve svém závěru představovaly realizaci prototypu unikátního filtru pro studium Slunce ve vápníkové čáře K a chromosférického úzkopásmového filtru pro pozorování chromosféry ve více astronomicky zajímavých spektrálních čarách nebo projekt pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA) – METIS – kdy byla realizována dvě speciální zrcadla pro družici Solar Orbiter.

Spolupráce

 • Vysoké školy: Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Karlova (MFF), České vysoké učení technické v Praze (FJFI), Technická univerzita v Liberci a další
 • Firmy a instituce: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., LaserTherm, s.r.o., SQS Vláknová optika a.s., Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o., Evropská kosmická agentura (Holandsko), OHB Italia S.p.A (Itálie), Siemens AG (Německo), CERN (Švýcarsko), Národní ústav jaderné fyziky INFN (Itálie) a další

Tato rozsáhlá spolupráci dokazuje, že dokážeme nabídnout řešení mnoha problémů v oblasti optických systémů a krystalové optiky.

Kontakt

Radek Melich, Ph.D. 
Tel.: +420 487 953 917 
Mob.: +420 776 783 952 
Email: melichr@ipp.cas.cz