Mise Ariel: Velký Krok vpřed

17. 08. 2023

Mise Ariel, zaměřená na studium exoplanet, úspěšně absolvovala Předběžné posouzení návrhu (PPN). To je klíčovým milníkem směrem k naplánovanému startu v roce 2029. Česká republika, společně s odborníky z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a vědeckým týmem z Výzkumného centra speciální optiky a optoelektronických systémů (TOPTEC) v Turnově, sehrává významnou roli.

Tým zapojený do projektu během devíti měsíců připravil 179 technických dokumentů a reagoval na 364 otázek od Evropské kosmické agentury (ESA). Veškeré aspekty mise byly důkladně testovány, aby se zajistila jejich technická a vědecká proveditelnost. ESA potvrdila úspěšné uzavření fáze PPN pro užitné zatížení družice Ariel.

Spolupráce více než 50 institucí ze 16 zemí ESA, včetně České republiky, umožňuje projektu Ariel postoupit do další fáze. Nedávno bylo potvrzeno zapojení NASA, JAXA a Kanadské kosmické agentury.

Projekt Ariel otevírá nové možnosti ve výzkumu vesmíru. Je to úspěch nejen pro Českou republiku, ale i pro celou kosmickou komunitu.