Obhajoba disertační práce „Estimating causal relationships using historical data from 20th-century wars“ prof. Ing. Štěpána Jurajdy, Ph.D.  se koná 29. února 2024 ve 13:00 hodin před komisí Ekonomie v Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i., Politických vězňů 7, Praha, místnost č. 402 (4. patro).

Teze disertace

Oponenti:

Prof. Andreas Ortmann University of New South Wales, Austrálie
Prof. Steffen Muller Halle Institute for Economic Research, Německo
prof. Roman Horváth, MA, Ph.D. Institut Ekonomických Studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

 


 

Obhajoba disertační práce „Anti-social behavior and Discrimination: Selected topics“ doc. Michala Bauera, Ph.D. se koná 29. února 2024 ve 14:00 hodin před komisí Ekonomie v Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i., Politických vězňů 7, Praha, místnost č. 402 (4. patro).

Teze disertace

Oponenti:

Prof. Andreas Ortmann University of New South Wales, Austrálie
Prof. Dirk Engelmann Humboldt-University Berlin, Německo
prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc., DSc. Mendelova univerzita v Brně, Česko

 


 

 

Obhajoba disertační práce „Molecular mechanisms in the development and function of auditory neurons“ RNDr. Gabriely Pavlínkové, Ph.D., se koná 19. března 2024 ve 14:00 hodin před komisí Biomedicína v Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, Praha 4 v místnosti Tyrkysová posluchárna (budova Lb, 2.patro, místnost 2.18).

Teze disertace

Oponenti:

Prof. Michèle Studer, Ph.D. University of Côte d’Azur (UCA), France
Prof. Shelley D. Smith, Ph.D. University of Nebraska Medical Center, USA
Prof. Andrea C. E. Streit, Ph.D. King’s College London, UK

 


 

ODLOŽENO

Obhajoba disertační práce „Spectroscopy based local and remote gas sensing“ prof. doc. Zdeňka Zelingera, CSc., se koná 6. března 2024 ve 10:30 hodin před komisí Analytická chemie v Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i. – Brno, Veveří 97 (velká zasedací místnost).

Teze disertace

Oponenti:

Ing. Vladimír Špirko, DrSc. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Prof. RNDr. Petr Bouř, DSc. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Prof. Markus W. Sigrist ETH Zürich, Švýcarsko