Obhajoba disertační práce „Active sites in zeolite catalysts. A DFT approach” RNDr. Štěpána Sklenáka, Ph.D., se koná 14. června 2023 v 15:30 hodin před komisí Fyzikální chemie v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. místnost č. 108, Dolejškova 3, Praha 8.

Teze disertace

Oponenti:

prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice
prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě
prof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc. Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha

 


 

Obhajoba disertační práce „Duše, tělo, smrt od Homéra po Platóna“ doc. Mgr. Tomáše Vítka, Dr., se koná 29. června 2023 ve 14:00 hodin před komisí Filosofie ve Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i., Jilská 1, Praha 1 (zasedací místnost v 1. patře).

Teze disertace

Oponenti:

prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
prof. Michal Chabada, Ph.D. Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě
prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě