Carl Zeiss spol s r.o.

ZEISS je technologický koncern s celosvětově dominantním postavením v oblasti optického a optoelektronického průmyslu. Společnost ZEISS vyvíjí, vyrábí a distribuuje inovativní řešení pro průmyslovou měřicí techniku a zajištění kvality, mikroskopická řešení pro biovědní obory a výzkum materiálů i řešení lékařské techniky pro diagnostiku a terapii v oftalmologii a mikrochirurgii. ZEISS je také předním světovým výrobcem litografické optiky, která se používá v mikročipovém průmyslu při výrobě polovodičů. Výrobky značky ZEISS, jako jsou brýlová skla, fotografické objektivy a dalekohledy, jsou vyhledávané a určují trendy po celém světě.

Díky tomuto portfoliu, které je zaměřeno na růstové oblasti budoucnosti, jako je digitalizace, zdraví a průmysl 4.0, a díky silné značce pomáhá ZEISS utvářet technologický pokrok a svými řešeními rozvíjí svět optiky a souvisejících oblastí. Základem úspěchu a dalšího plynulého budování dominantního postavení společnosti ZEISS v technologiích a na trhu jsou trvale vysoké výdaje na výzkum a vývoj.


Galerie Kodl, s.r.o.

Galerie Kodl je aukční, prodejní a výstavní síň založená na více než stoleté rodinné sběratelské tradici. Zaměřuje se na nákup a prodej obrazů, kreseb, grafik a plastik českého výtvarného umění 19. a 20. století. Mezi její hlavní priority patří vysoká garance prodávaných uměleckých děl a profesionální přístup. V čele špičkového týmu odborníků a historiků umění stojí současný vlastník, zastupující čtvrtou generaci rodinné tradice, soudní znalec PhDr. Martin Kodl.


Kardiologie na Bulovce

Kardiologie na Bulovce, s. r. o.

Kardiologie na Bulovce byla založena 1. 7. 1993 a je prvním soukromým lůžkovým zdravotnickým zařízením specializovaným na diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních onemocnění – ischemické choroby srdeční, vrozených či získaných srdečních vad a srdečních arytmií.


Katchem spol. s r.o.

Katchem spol. s r. o. je inovativní společnost s velkým výzkumným potenciálem, který je zaměřen především na oblast boranové chemie. Produkce společnosti zahrnuje více než 200 boranových produktů. Na základě vlastního výzkumu vyvíjí nové výrobní technologie látek, které mají široké využití v různých oborech, např. v chemickém, elektrochemickém a energetickém průmyslu. Významnou oblastí výzkumu a vývoje jsou přípravky pro léčbu rakoviny pomocí neutronové záchytové terapie. Společnost se z velké části věnuje syntéze těchto látek na míru, zejména pro univerzitní a výzkumné laboratoře po celém světě. Laboratoře Katchemu se nacházejí v Kralupech nad Vltavou. Společnost dále vyrábí iniciátor pro aniontovou polymeraci a kopolymeraci laktamů – DILACTAMATE-Katchem.


nf iocb tech_logo_rgb

Nadační fond IOCB Tech

Nadační fond IOCB Tech byl založen v roce 2022 společností IOCB Tech, která působí při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a soustředí se na přenos poznatků základního výzkumu do praxe a využívání duševního vlastnictví k obchodním a průmyslovým účelům. Prostřednictvím nadačního fondu a dalších podpor společnost IOCB Tech systematicky vrací do vědy část svých zisků získaných z podílů na dojednaných licenčních smlouvách.

Fond financuje širokou paletu projektů. Zaměřuje se na pomoc konkrétním vědcům a projektům či na získávání zahraničních výzkumných pracovníků pro českou vědu. Podporuje studijní pobyty a výměnu zkušeností mezi vědci a studenty nebo podnětné projekty zaměřené na popularizaci vědy a jejího přínosu pro společnost.

V rámci partnerství s Akademií věd ČR fond finančně podporuje provoz 5 dětských skupin zřizovaných Střediskem společných činností AV ČR pro děti zaměstnanců ústavů Akademie věd ČR a zahraničních stážistů. V letech 2022–2025 na jejich provoz věnuje 22 milionů korun.


Siemens, a. s.

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a je více než 130 let nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými více než 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Mobility a Siemens Healthineers působí na trhu zdravotnických technologií a kolejové dopravy. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. 


Jak se stát partnerem?

Pokud máte zájem o partnerskou spolupráci s Akademií věd ČR, kontaktujte nás e-mailem na adrese gebauerova@ssc.cas.cz nebo písemně na:

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3
110 00 PRAHA 1

Mgr. Eva Gebauerová
tel.: +420 221 403 524, +420 731 137 869
e-mail: gebauerova@ssc.cas.cz