Odbor mezinárodní spolupráce

Kancelář Akademie věd ČR
Národní 3, 110 00 Praha 1

Mgr. Julie Smilnická
ředitelka
tajemnice Rady pro zahraniční styky AV ČR (RZS)
E-mail: smilnicka@kav.cas.cz, telefon: 221 403 421, č. dv. 209/20

 

Sekretariát

Bc. Pavla Barchánková
E-mail: barchankova@kav.cas.cz, telefon: 221 403 267, č. dv. 110
 
Renáta Štursová
E-mail: stursova@kav.cas.cz, telefon: 221 403 517, č. dv. 110

 

Oddělení pro Evropský výzkumný prostor

Mgr. Filip Zrno, Ph.D.
vedoucí oddělení
tajemník Rady pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje (REI)
ERA-NET Cofund (NORFACE, HERA, CHANSE), EIG CONCERT Japan, EU-KOR Community, SEA-Europe JFS
Rámcový program Horizont 2020, Horizont Evropa
E-mail: zrno@kav.cas.cz, telefon: 221 403 369, č. dv. 357

Mgr. Barbora Čapinská, Ph.D.
tajemnice Komise pro rovné příležitosti AV ČR
Rámcový program Horizont 2020, Horizont Evropa
E-mail: capinska@kav.cas.cz, telefon: 221 403 461, č. dv. 357

Ing. Jana Zimová
Multilaterální projekty ERA-NET Cofund (NORFACE, HERA, CHANSE), EIG CONCERT Japan, SEA-Europe JFS
E-mail: zimova@kav.cas.cz, telefon: 221 403 417, č. dv. 357

 

Oddělení bilaterálních vztahů

Mgr. Bc. Michala Drahovzalová
vedoucí oddělení
Argentina, Chile, Itálie, Španělsko; Brazílie, Mexiko, Peru, Portugalsko*
E-mail: drahovzalova@kav.cas.cz, telefon: 221 403 467, č. dv. 209/17

RNDr. Zdeněk Kresl
zástupce ředitelky
Čína, Indie, Japonsko, Mongolsko, Tchaj-wan, Vietnam; Hong Kong, Indonésie, Korejská republika, Malajsie, Singapur, Thajsko*
E-mail: kresl@kav.cas.cz, telefon: 221 403 299, č. dv. 209/18

Petra Bezecná, M.A.
Egypt, Izrael, Německo, Turecko; Dánsko, Finsko, Írán, Jordánsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko
E-mail: bezecna@kav.cas.cz, telefon: 221 403 566, č. dv. 209/19

Mgr. Magdaléna Jiráčková
Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Ukrajina; Albánie, Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Chorvatsko, Moldavsko, Rusko, Řecko, Severní Makedonie, Srbsko*
Researchers at Risk Fellowship
Visegrádská skupina akademií věd
E-mail: jirackova@kav.cas.cz, telefon: 221 403 287, č. dv. 209/19

Mgr. Jana Whalen
Benelux, Francie
Platforma CEFRES
Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko, USA; Austrálie, Jihoafrická republika, Kanada, Velká Británie* 
E-mail: whalen@kav.cas.cz, telefon: 221 403 354, č. dv. 209/21

 * v zemích uvedených kurzívou není v současnosti realizována žádná spolupráce

 

Mezinárodní organizace

PhDr. Klára Šámalová
ALLEA, EASAC, IAP, IHRNASS, SAPEA, Setkání s nositeli Nobelovy ceny v Lindau, překlady
E-mail: samalova@kav.cas.cz, telefon: 221 403 310, č. dv. 358