Zahlavi

Věda fotogenická

Výstava Věda fotogenická ukazuje, že věda je nejen cestou k poznání a šíření znalostí, ale má také svůj umělecký a estetický rozměr. Výstava je jedním z výstupů projektu Věda fotogenická – fotografické soutěže pro zaměstnance pracovišť Akademie věd ČR.  Záměrem soutěže je snaha popularizovat Akademii věd ČR jako nezastupitelnou vědeckou instituci mezi nejširší veřejnost a pomocí originálních fotografií zapůsobit na diváky, ale také seznámit zaměstnance AV ČR s činností jejich kolegů a kolegyň a podpořit jejich sounáležitost s Akademií věd jako takovou.

Letošní ročník soutěže, který se vzhledem k všeobecné situaci musel obejít bez slavnostního živého vyhlášení, zaznamenal rekordní počet přihlášek. Porota posuzovala celkem 362 fotografií od 106 zaměstnanců z 34 pracovišť Akademie věd ČR. V roce 2019 to bylo 350 snímků od 98 zaměstnanců.

Soutěžilo se tradičně ve třech kategoriích. V hlavní kategorii Věda fotogenická, která prezentuje fotografie s vědeckou tematikou. Vedlejší kategorie se zaměřily na volnou tvorbu. První s názvem Živly v přírodě shromáždila fotky, které vědci pořídili při svém pracovním nebo soukromém pobytu v krajině. „Karel Čapek kdysi řekl, že příroda je dílo vesmíru, umění však dílem člověka. Právě fotografie přírodních živlů, tak jak je zachytily fotoaparáty vědců, nabývaly krásy až vesmírné,“ říká předsedkyně poroty a členka Akademické rady AV ČR Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Druhá vedlejší kategorie obsáhla aktuální téma vědy v karanténě. „Tyto fotografie jsou důkazem nejen toho, že vědci v době pandemie nepolevili ve své badatelské práci, ale i toho, že se na nepříznivou situaci dokázali podívat i s nadhledem a humorem,“ dodává Markéta Pravdová.

Projekt Věda fotogenická navrhl spolek Fórum Věda žije! Účastnit se ho mohou pouze zaměstnanci pracovišť AV ČR. Výstupem projektu je reprezentativní kalendář sestavený z vybraných snímků, fotobanka AV ČR, kde jsou fotografie umísťovány k dalšímu využití a výstava Věda fotogenická, která bude umístěna nejen v Praze, ale také na dalších místech České republiky i ve světě. Vědu fotogenickou organizačně zajišťuje Středisko společných činností AV ČR.

Více informací o projektu na www.vedafotogenicka.cz

Přehled oceněných:

Hlavní kategorie Věda fotogenická

1. místo –⁠ Pohled predátora –⁠ Lukáš Vejřík, Biologické centrum AV ČR

2. místo – Kulička – Jana Nebesářová, Biologické centrum AV ČR  

3. místo – Hyena jeskynní – Martin Šálek, Ústav biologie obratlovců AV ČR 

4. místo (sdílené) – Lahve – Jitka Walterová, Ústav dějin umění AV ČR  

4. místo – Moon Landing – Maksym Tryus, Fyzikální ústav AV ČR 

5. místo – Ark 3 – Drahoslav Tvarog, Fyzikální ústav AV ČR 

 

Vedlejší kategorie Živly v přírodě

1. místo – Lávové jezero sopky Nyiragongo – Martin Popek, Ústav fyziky atmosféry AV ČR 

2. místo – Soutok – Jana Starčuková, Ústav přístrojové techniky AV ČR 

3. místo – Sucho – Petr Vodička, Ústav chemických procesů AV ČR 

 

Vedlejší kategorie Věda v karanténě

1. místo – Testování polomasky II – Petr Vodička, Ústav chemických procesů AV ČR 

2. místo – Zákaz shromažďování – Petra Hájková, Botanický ústav AV ČR

3. místo – Hlavně žádnou pandemii! – Pavel Baláž, Fyzikální ústav AV ČR 

 

Zpřístupnění výstavy veřejnosti závisí na aktuální epidemiologické situaci.

000

000

001

001

2020-12-16_Vystava Veda fotogenicka 2020_web-03

2020-12-16_Vystava Veda fotogenicka 2020_web-03

2020-12-16_Vystava Veda fotogenicka 2020_web-05

2020-12-16_Vystava Veda fotogenicka 2020_web-05

2020-12-16_Vystava Veda fotogenicka 2020_web-11

2020-12-16_Vystava Veda fotogenicka 2020_web-11

2020-12-16_Vystava Veda fotogenicka 2020_web-12

2020-12-16_Vystava Veda fotogenicka 2020_web-12

2020-12-16_Vystava Veda fotogenicka 2020_web-22

2020-12-16_Vystava Veda fotogenicka 2020_web-22

2020-12-16_Vystava Veda fotogenicka 2020_web-26

2020-12-16_Vystava Veda fotogenicka 2020_web-26

2020-12-16_Vystava Veda fotogenicka 2020_web-27

2020-12-16_Vystava Veda fotogenicka 2020_web-27

2020-12-16_Vystava Veda fotogenicka 2020_web-34

2020-12-16_Vystava Veda fotogenicka 2020_web-34

2020-12-16_Vystava Veda fotogenicka 2020_web-35

2020-12-16_Vystava Veda fotogenicka 2020_web-35

2020-12-16_Vystava Veda fotogenicka 2020_web-37

2020-12-16_Vystava Veda fotogenicka 2020_web-37

 

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR