Vědec, novinář, politik a první prezident Československa prostřednictvím  networkingu

Výstava „TGM na síti“ přibližuje angažovaného intelektuála Tomáše G. Masaryka v různých formách komunikace. Klade před návštěvníky otázku, jakým způsobem by Masaryk, u něhož se akademický svět prolínal s politikou, komunikoval v době sociálních sítí. Středobodem výstavy o Masarykových korespondenčních sítích je jeho pracovní pulpit jako metafora počítačové klávesnice či displeje telefonu. Jednotlivé panely a exponáty představují, jak Masaryk v různých časových momentech pracoval s informacemi – ať již z hlediska konspirační teorie, manipulace veřejným míněním, lobbingu, propagandy, komunikace prezidenta republiky či způsobu dorozumívání v rodině. Atraktivní námět vybízí ke srovnání se současností.

Výstavu organizuje Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i., a Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i.Expozice je realizována na základě účelové podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu NAKI II „Mezinárodní korespondenční sítě T. G. Masaryka a vznik Československa v roce 1918“ – identifikační kód projektu DG18P02OVV026. Výstava se koná v Galerii Věda a umění v Akademii věd ČR na Národní 3, Praha 1 od 1. června do 31. července 2020.

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v. v. i.

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v. v. i., vznikl v roce 2006 sloučením dvou vědeckých pracovišť – Archivu Akademie věd ČR a Masarykova ústavu Akademie věd ČR. Interdisciplinární pracoviště sdružující badatele v oblasti historie, politických věd, literární historie, archivnictví a kodikologie je od 1. 1. 2007 veřejnou výzkumnou institucí. Zabývá se moderními politickými, kulturními a sociálními dějinami českých zemí, dějinami vědy, politického myšlení a středověkých rukopisů ve středoevropském kontextu. K profilujícím oblastem výzkumu patří studium činnosti T. G. Masaryka a jeho spolupracovníků, vydávání a databázové zpracování jeho děl a korespondence. V současné době probíhá i katalogizace a zpřístupňování rozsáhlé Knihovny T. G. Masaryka. MÚA AV ČR rovněž spravuje významné archivní fondy, jednak k dějinám vědy a vědeckých institucí na území českých zemí, jednak fondy významných osobností veřejného života. Vedle četných monografií a edic MÚA AV ČR vydává hned tři odborné časopisy (Práce z dějin Akademie věd, Střed. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století a Studie o rukopisech).

1

1

2

2

3

3

4

4