Zahlavi

BOŽSKÁ MOUDROST BOŽÍ PŘÍRODA

14. 5. – 29. 6. 2019

Výstava v Galerii Věda a umění Akademie věd ČR představuje širší veřejnosti v souvislosti s nedávným čtyřstým výročím vydání rosekruciánských manifestů část dobové literární produkce, která reagovala na krizi vědění, náboženství a politiky na počátku 17. století. Pozornost je věnována i ohlasům těchto spisů v českých zemích v období doznívající epochy císaře Rudolfa II. a v letech politických, náboženských a kulturních zvratů po bitvě na Bílé hoře. Návštěvníci si budou moci prohlédnout vzácné a bohatě ilustrované tisky a rukopisy, jež jsou ukázkami dobových intelektuálních proudů i knižní a vizuální kultury, včetně vizuální komunikace. Jde zejména o díla zaměřená na hermetickou a rosekruciánskou filozofií 17. století, jejíž myšlenky souvisely s renesanční novoplatónskou filozofií. Společně se snahami o nápravu jedince a společnosti, typickými pro dobu Komenského, se staly součástí evropského kulturního dědictví. Výstava také představí veřejnosti takřka neznámá díla Komenského současníků, pobělohorských exulantů z českých zemí, zejména Paula Felgenhauera (1593–1677) a Ondřeje Habervešla z Habernfeldu (1587–1655).

Jádro výstavy tvoří vzácné staré tisky z fondů knihovny Bibliotheca Philosophica Hermeticav Amsteradmu takových autorů, jakými jsou například Robert Fludd, Heinrich Khunrath, Daniel Mögling, Johann Valentin Andreae, Michael Maier či Oswald Croll. Nejvýznamnějšími exponáty jsou rosekruciánské manifesty, zejména Fama Fraternitatis a Confessio Fraternitatis. Řada z těchto tisků obsahuje velmi působivé rytiny, které jsou nejen ukázkou vysoké kvality dobové knižní kultury, ale i jedinečným znázorněním filozofických a náboženských představ vycházejících z hermetických a rosekruciánských myšlenkových proudů. Exponáty doplňují staré tisky z pražských knihoven – Národní knihovny ČR, Knihovny Národního muzea a Strahovské knihovny, které zapůjčily zejména exempláře děl Komenského, jeho spoluexulantů i dalších autorů.

Výstava dále vychází z badatelského zaměření Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR, zejména ze zkoumání intelektuálního podhoubí, v němž se formovalo myšlení J. A. Komenského. Jednou z doprovodných akcí pro odbornou veřejnost je mezinárodní workshop s názvem „The Rosicrucian Manifestoes in the Visual and Intellectual Culture of the Seventeenth Century“, ale také komentované prohlídky a projekce dokumentárních filmů s diskusí.

Doprovodný program

(Není-li uvedeno jinak, koná se program v prostorách Galerie Věda a umění)

Út 14. 5. 2019

09:00–17:00 International workshop The Rosicrucian Manifestoes and the Visual and Intellectual Culture of the Seventeenth Century, budova AV ČR, Národní 3, místnost č. 205

17:00–18:00 Komentovaná prohlídka (v anglickém jazyce s českým překladem – Esther Ritmanová, Peter Forshaw, Vladimír Urbánek)

Po 20. 5. 2019

17:0018:00 Komentovaná prohlídka (Aleš Petrovský, Rosekruciánský nadační fond)

Čt 30. 5. 2019

16:00–17:00 Komentovaná prohlídka (Olga Rosenkrantzová, Rosekruciánský nadační fond)

Pá 31. 5. 2019

16:0018:00 Projekce filmu Cesta do neočekávaného, budova AV ČR, Národní 3, místnost č. 206 (dokumentární film o rosekruciánských manifestech 17. století a jejich vlivu v Evropě až do současnosti, německý film s českými titulky)

So 8. 6. 2019

19:00–24:00 Muzejní noc

od 19:00 Komentovaná prohlídka (Vladimír Urbánek, Filosofický ústav AV ČR)

Pá 14. 6. 2019

16:00–18:00 Přednáška pro veřejnost o vztahu J. V. Andreaeho a J. A. Komenského (Jiří Beneš, Filosofický ústav AV ČR), budova AV ČR, Národní 3, místnost č. 206

St 19. 6. 2019

16:3018:00 Komentovaná prohlídka (Vladimír Urbánek, Filosofický ústav AV ČR)

Pá 21. 6. 2019

16:00–18:00 Projekce filmu Jacob Böhme – Život a dílo, budova AV ČR, Národní 3, místnost č. 206 (polský film s českými titulky, úvodní slovo Martin Žemla, projekce se zúčastní autor filmu Łukasz Chwałko)

Po 24. 6. 2019

17:00–18:00 Komentovaná prohlídka (Jan Adam, Rosekruciánský nadační fond)

St 26. 6. 2019

16:3018:00 Komentovaná prohlídka (Vladimír Urbánek, Filosofický ústav AV ČR)

Čt 27. 6. 2019

16:3018:00 Komentovaná prohlídka (Vladimír Urbánek, Filosofický ústav AV ČR)

Rosenkruciáni032

Rosenkruciáni032

Rosenkruciáni035

Rosenkruciáni035

Rosenkruciáni038

Rosenkruciáni038

Rosenkruciáni039

Rosenkruciáni039

Rosenkruciáni040

Rosenkruciáni040

Rosenkruciáni045

Rosenkruciáni045

Rosenkruciáni050

Rosenkruciáni050