Zahlavi

NEVIDITELNÝ MOST. MILADA BLEKASTADOVÁ 1917–2003

6. 9. 2017 – 25. 10. 2017

Výstava NEVIDITELNÝ MOST. MILADA BLEKASTADOVÁ 1917–2003 je věnována klíčové osobnosti česko-norských kulturních vztahů. Mapuje životní osudy a rozsáhlé dílo literární historičky, komenioložky a překladatelky Milady Blekastadové, rozené Topičové, která od svých 16 let žila v Norsku a zcela zásadně se zasloužila o propagaci české literatury v této zemi. Výstava klade důraz na její komeniologická bádání, překladatelské dílo i zásluhy o podporu českého disentu.

Milada Blekastadová se narodila před sto lety do pražské nakladatelské rodiny Topičových. Od roku 1933 žila v Norsku a významně se zasloužila o zprostředkování kulturních a osobních kontaktů mezi Norskem a českými zeměmi. V češtině v jejím překladu vyšla díla Ingeho Krokanna či Tarjeie Vesaase, do norštiny přeložila české pohádky, Komenského Labyrint světa a ráj srdce, ale i díla významných moderních českých spisovatelů, jako jsou Karel Čapek, Ivan Klíma, Milan Kundera, Václav Havel či Ludvík Vaculík. Norům též představila českého nositele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta. Neveřejně podporovala český kulturní disent a udržovala kontakty s významnými osobnostmi české kultury v Československu i v exilu. Zasloužila se o rozvoj světové komeniologie a dlouhodobě též působila na Univerzitě v Oslu, kde ovlivnila nejen mnoho norských slavistů, ale také literárních vědců a překladatelů. Jako „velvyslankyni české vědy a kultury“ jí v roce 1997 prezident Václav Havel udělil medaili Za zásluhy. Navíc po sobě zanechala nepřeberné množství vědeckých materiálů a podkladů i rozsáhlou korespondenci dokumentující události velké části 20. století.

Výstava čerpá především z této bohaté pozůstalosti, která se nachází částečně v Národní knihovně v Oslu, částečně v Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR v Praze.

Projekt NEVIDITELNÝ MOST. MILADA BLEKASTADOVÁ 1917–2003 zahrnuje také putovní výstavu v česko-norském provedení, která se postupně představuje na různých místech v České republice i v Norsku.

Autoři výstavy:

Karolína Stehlíková, Elg, z. s.
Vladimír Urbánek, Filosofický ústav AV ČR
Eva Spira, nezávislá badatelka, Oslo

Výstavu financovala Akademie věd ČR a finančně ji podpořily výzkumný program Strategie AV21, Nadace Solgløtt, Ministerstvo kultury ČR a NORLA, centrum pro podporu norské literatury v zahraničí.

Záštitu projektu udělila prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně AV ČR, Siri Ellen Sletnerová, velvyslankyně Norského království v ČR, a Jaroslav Knot, velvyslanec ČR v Norsku.

Partnery projektu jsou Skandinávský dům, Český rozhlas Vltava, Knihovna Václava Havla a Středisko společných činností AV ČR.

Na výstavě spolupracovali:

Akademie věd ČR
Filosofický ústav AV ČR
Středisko společných činností AV ČR
Elg, z. s.

 

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR