9. 3. – 30. 3. 2016

Výstava Trajektorium představí spojení zdánlivě dvou rozdílných světů – vědy a umění – prostřednictvím nových médií. Pojmem nová média označujeme primárně média založená na digitálním, numerickém kódování dat jako počítač nebo tablet ale i konkrétní aplikace, počítačové sítě či webové služby, které se ve své rozmanitosti stávají součástí umělecké tvorby, spojovníkem mezi vědou a technologií.

Site specific instalace (umění pracující s konkrétním prostorem) v Galerii Věda a umění využívá škálu možností, kterou nová média nabízejí. Martin Hofman a Petr Voříšek konfrontují digitální obraz a zvuk. Projekční mapování barevných čar, kdy každá následuje svoji danou trajektorii náhodně vybranou počítačem, doplňuje zvuková instalace. Zvuk tak nepřímo reaguje na tyto pohybové křivky a kopíruje jejich dráhu.

Společně tak vytvářejí ucelené audiovizuální dílo balancující na hranici abstrakce, a přitom reflektující důležitý aspekt dnešního světa, totiž všudypřítomnost technologií a jejich spojení s civilizací.