Zahlavi

Hřebeny hor rozděleni i spojeni - Z kontaktů českých, slovenských a polských vědců ve 20. století

19. 3. – 4. 4. 2014

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Archiwem Nauki PAN i PAU w Krakowě a Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. si Vás dovolují pozvat na výstavu "Hřebeny hor rozděleni i spojeni". Z kontaktů českých, slovenských a polských vědců ve 20. století. Výstava je věnovaná vědeckým i osobním kontaktům mezi českými, slovenskými a polskými vědci různých oborů a historických etap.

Na základě archivních dokumentů je prezentována geneze vědecké spolupráce od společných počátků z doby Habsburské monarchie přes první konflikty v souvislosti se vznikem samostatných států a stanovováním hranic, následné období snah o obnovení zpřetrhaných vazeb zakončené novou krizí ve 30. letech až po spolupráci na základě nově vzniklých vědeckých institucí po 2. světové válce.

Akcentována je též skutečnost, že společným tématem především pro reprezentanty přírodních věd byla v období meziválečném i poválečném otázka ochrany přírody a budování národních parků v pohraničních horách, které tak nejen geograficky rozdělovaly dva státy, ale zároveň i pracovně spojovaly vědce z obou stran jejich hřebenů.