Zahlavi

Obrazy vody: Jihočeské přehrady a jejich otisk v krajině a společnosti

01. 06. 2023

Historici Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR připravili putovní exteriérovou výstavu o minulosti přehradních nádrží Lipno a Orlík. Deset tematických panelů představí výběr z dobových fotografií, plakátů, pohlednic a reprodukcí výtvarných děl z archivních fondů řady nejen jihočeských institucí. Návštěvníci se seznámí s příběhy Lipna a Orlíku nahlíženými pohledem dobové propagandy, techniky, památkové péče, literatury nebo výtvarného umění.

V průběhu léta a podzimu bude výstava postupně instalována na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích (4. 6. – 2. 7. 2023), na náměstí v Horní Plané (4. 7. – 2. 8. 2023), na nádvoří hradu Zvíkov (4. 8. – 4. 9. 2023) a před Kulturním domem v Písku (6. 9. – 4. 10. 2023).

Výstavba přehrad je jedním z nejvýraznějších zásahů, jimiž člověk již více než století proměňuje krajinu kolem sebe. Velká vodní díla byla v době svého vzniku vnímána jako prostředky modernizace a pokroku, současně však přispívala k zániku řady jiných, kulturních i přírodních hodnot. Jejich historie není jen historií technického a hospodářského rozvoje, odráží rovněž proměny vztahu moderní společnosti k využívání přírodních zdrojů a k obývané krajině.

Výstava Obrazy vody odkrývá ambivalentní charakter technických zásahů do krajiny na příkladech dvou nejvýznamnějších jihočeských přehradních nádrží – Lipna (1951–1959) a Orlíku (1954–1961). „Příběh jejich výstavby a fungování vyprávíme prostřednictvím historických obrazových materiálů, které odrážejí perspektivu různých dobových aktérů. Zdánlivě úzké regionální téma propojujeme s obecnějšími a dodnes aktuálními otázkami vnímání, znázorňování a využívání vodního živlu v průběhu druhé poloviny 20. století,“ říká autorka námětu výstavy Eliška Švarná.

Slavnostní zahájení výstavy proběhnou v pondělí 5. června na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích a ve středu 6. září před Kulturním domem Písek.

K výstavě vychází stejnojmenný doprovodný katalog.

Výstava vznikla za podpory Výzkumného programu Strategie AV 21 Voda pro život.

Aktuální informace naleznete na facebookové stránce výstavy Obrazy vody.

Kontakt pro média:

PhDr. Michal Kurz (MÚA AV ČR)
kurz@mua.cas.cz 

Mgr. Eliška Švarná (MÚA AV ČR)
svarna@mua.cas.cz 

TZ ke stažení zde.

OV_banner_1000x300-1

OV_banner_1000x300-1

Přečtěte si také

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy