Zahlavi

Bezpečné prostředí jako základ úspěšné vědy. Kampaň k MDŽDV

01. 02. 2024

Již podeváté se NKC – gender a věda připojí k oslavám Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě (MDŽDV), který připadá na 11. února. Dvanáctidenní online kampaň se tentokrát zaměří na otázku bezpečného prostředí, a to jak na úrovni vzdělání, tak ve vědeckém prostředí. Jak ono bezpečné prostředí vypadá? A jak o něj pečovat?

Během dvanáctidenní kampaně chce NKC – gender a věda především prozkoumávat významy a podoby bezpečného prostředí ve vědě i ve vzdělávacích institucích. „Bezpečné a důstojné prostředí je klíčové pro to, aby bylo možné se myšlenkově soustředit na studium či výzkum. Jde ale zároveň o etiku vědecké práce ve smyslu standardů kolegiality a spolupráce, a v neposlední řadě jde o otázku důvěryhodnosti institucí směrem k veřejnosti. Ututlávání případů a neschopnost postavit se predátorskému chování čelem dobrému jménu přispět nemůže,“ říká Marcela Linková, vedoucí NKC - gender a věda.

Ústřední téma letošního ročníku MDŽDV vyhlášené Spojenými národy zní Women and Girls in Science Leadership, a New Era for Sustainability a podtitulem je právě Think Science... Think Peace, ze kterého vychází i téma online kampaně NKC – gender a věda.

Vycházíme z předpokladu, že aby bylo možné ve vědě překračovat hranice do neznámého, je potřeba se cítit bezpečně a mít podporu. Proto bychom rády*i načrtly*i, jak takové prostředí vypadá, co je k němu zapotřebí – aktivně, systémově i lidsky.

„V poslední době se v českém prostředí ukazuje, že i když o nerovných podmínkách víme, a víme i to, jak je napravit, chybí institucionální, strukturální podpora, vzdělání v oblasti nastolování genderové rovnosti, a v neposlední řadě často i vůle věci měnit. Proto se v kampani chceme ptát, co bezpečné prostředí vůbec znamená,“ přibližuje za NKC – gender a věda Barbora Schneiderová.

Tedy klást si otázku, co k němu dívky, ženy, ale i LGBTQIA+ lidé potřebují. A nejen sobě: Jak si bezpečné prostředí představují vědkyně z řad přírodních a humanitních věd? Mají ho? Jaké podmínky k němu potřebují, co jim pomáhá? Jak vytvořit prostředí inkluzivní a bezpečné pro všechny?

Na sociálních sítích v rámci kampani dáme slovo vědkyním i iniciativám, které v tomto směru odvádí záslužnou práci.
Chceme zjistit, jak ono bezpečné prostředí vypadá a jak ho zajistit i proto, že z vědeckého prostředí mizí hlavně směrem výše v kariérním žebříčku značné procento žen. Podle dat NKC - gender a věda navíc za rok 2021 klesl podíl žen-výzkumnic na 27,4 %, což je jeden z nejhorších výsledků v rámci celé EU.

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě vyhlásilo Valné shromáždění OSN v prosinci 2015 právě z toho důvodu, aby na nerovné zastoupení ve vědě poukázalo. A každoročně připomínalo nejen na celosvětově nízká čísla zastoupení žen ve vědě, ale především jejich důležitou úlohu žen v oblasti vědy a výzkumu.

Pro více informací sledujte web genderaveda.cz a naše sociální sítě:

Kontakt:

Bc. Barbora Schneiderová, DiS.
manažerka komunikace NKC – gender a věda,
barbora.schneiderova@soc.cas.cz

TZ ke stažení zde.

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy