Zahlavi

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

01. 06. 2023
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici DOKTORANDSKOU pozici a POSTDOKTORANDSKÉ pozice v Biologii savčích oocytů a raných embryí.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 16. 07. 2023
01. 06. 2023
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Koordinátor/ka požární ochrany a BOZP, administrativní pracovník/pracovnice.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 06. 2023
31. 05. 2023
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici R&D Specialista.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 18. 06. 2023
31. 05. 2023
Kancelář AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici finanční účetní v Ekonomickém odboru.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 06. 2023
31. 05. 2023
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici REFERENT SPRÁVY BUDOV - PRAHA 1.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 06. 2023
30. 05. 2023
Knihovna AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Pracovník/pracovnice do Oddělení zpracování časopisů.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 16. 06. 2023
30. 05. 2023
Knihovna AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Pracovník/pracovnice do Oddělení zpracování časopisů.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 16. 06. 2023
30. 05. 2023
Knihovna AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Pracovník/pracovnice do Oddělení zpracování časopisů.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 16. 06. 2023
26. 05. 2023
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Technická nebo vědecká pozice ve skupině Vyléčení hepatitidy B.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 11. 06. 2023
26. 05. 2023
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecká nebo postdoktorandská pozice ve skupině Vyléčení hepatitidy B.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 11. 06. 2023
26. 05. 2023
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici .
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 06. 2023
26. 05. 2023
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Asistent/ka projektu (částečný úvazek).
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 2023
25. 05. 2023
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Laborant/-ka - Laboratoř strukturních proteinů.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 06. 2023
25. 05. 2023
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Nástrojář*ka.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 06. 2023
24. 05. 2023
Kancelář AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici specialista hodnocení do Oddělení hodnocení a podpory vědy.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 23. 06. 2023
23. 05. 2023
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborný pracovník / odborná pracovnice v oddělení onomastiky.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 06. 2023
22. 05. 2023
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Lab Technician in chemistry/materials science/physics/related fields.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 30. 06. 2023
22. 05. 2023
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník/ce se specializací na výzkumná témata staršího pravěku v celoevropském kontextu, zejména se zaměřením na interdisciplinární, diachronně pojatý výzkum otázek exploatace a distribučních sítí surovin.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 16. 06. 2023
18. 05. 2023
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Personalista/ka.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 16. 06. 2023
15. 05. 2023
Kancelář AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici tajemnice/ tajemníka v Sekretariátu Vědecké rady AV ČR Kanceláře Akademie věd ČR.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 14. 06. 2023
10. 05. 2023
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Samostatná mzdová účetní a personalistka.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 13. 06. 2023
09. 05. 2023
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Projektový(á) administrátor/ka & Manažer/ka projektů výzkumu a vývoje.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 13. 06. 2023
05. 05. 2023
Kancelář AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí Oddělení dotačního řízení v Ekonomickém odboru.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 04. 06. 2023
03. 05. 2023
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Samostatný finanční administrátor grantových projektů (ž/m).
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 06. 2023
03. 05. 2023
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Hlavní účetní.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 05. 06. 2023
19. 04. 2023
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Optical Microscopist.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 2023
19. 04. 2023
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral Researcher in Nano Optics.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 2023
13. 04. 2023
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Ph.D. student.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 13. 12. 2023
11. 04. 2023
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník/ce do Oddělení biomateriálů a bioanalogických systémů.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 06. 2023

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.