Zahlavi

Stáže pro studenty VŠ

15. 01. 2024
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Udržování genetické a druhové rozmanitosti v přírodě.

Laboratoř Experimentální ekologie, Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Školitel: Mgr. Jan Hrček, PhD

Název: Udržování genetické a druhové rozmanitosti v přírodě

V rámci prestižního grantu ERC se zabýváme vztahem mezi genetickou rozmanitostí populací a druhovou rozmanitostí společenstev. Tyto hlavní aspekty biodiverzity jsou tradičně studovány odděleně v populační genetice a ekologii společenstev. Čím dál víc indicií ale ukazuje na propojenost obou úrovní rychlou adaptací. Pro porozumnění vztahu mezi populační a druhovou rozmanitostí používáme experimenty s octomilkami a jejich parazitoidy v mikrokosmech, a populační genomiku přírodních populací z tropických oblastí Austrálie. Další informace najdete na našem webu http://lab.hrcek.net či v mediálních výstupech naší skupiny.

Stáž je primárně určena pro letní měsíce (červen až září 2024), v případě potřeby je možné se domluvit na alternativním časovém plánu.

V případě zájmu nebo otázek prosím napište na: janhrcek@gmail.com


Uzávěrka přihlášek: 31. 05. 2024

CentrumRadius_Logo_RGB_DarkBlue_Horizontal Claim
Další možnosti stáží nabízí Centrum Radius.