Zahlavi

Stáže pro studenty VŠ

29. 01. 2024
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Kombinovaný vliv oteplování a znečištění vod na vodní hmyz.

Laboratoř biodiverzity a ekologie vodního hmyzu, Entomologický ústav AVČR
Školitelé:
MSc. Claire Duchet, Ph.D. & doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D.

Název: Kombinovaný vliv oteplování a znečištění vod na vodní hmyz

Na vodní organismy často působí současně různé stresory, jejichž kombinovaný vliv často neznáme. Podobně to je v případě globálního oteplování a znečištění vod například pesticidy či farmaky. Navržené téma se zaměří na kvantifikaci chronického stresu způsobeného vyšší teplotou, běžnými pesticidy a farmaky a jejich společným působením na vybraný druh vodního hmyzu v laboratorním experimentu. Student během něj bude sledovat růst, přežívání a případné stresové reakce jedinců během vývoje (1 měsíc, v případě zájmu i déle pro účely vícegenerační studie). Cílem studie bude určit, který z obou stresorů (vyšší teplota, znečištění) je pro vodní hmyz významnější a obecněji ověřit, zda lze z působení jednotlivých stresorů na organismy úspěšně predikovat jejich kombinovaný vliv.

Znalost hmyzu (nejen vodního) a zkušenosti s laboratorními experimenty jsou výhodou, ale ne nutností.

V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů pište na: boukal@entu.cas.cz či kolarvojta@seznam.cz


Uzávěrka přihlášek: 30. 04. 2024

CentrumRadius_Logo_RGB_DarkBlue_Horizontal Claim
Další možnosti stáží nabízí Centrum Radius.