Zahlavi

Stáže pro studenty VŠ

29. 01. 2024
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vliv globálního oteplování na společenstva hmyzu v tekoucích vodách.

Laboratoř biodiverzity a ekologie vodního hmyzu, Entomologický ústav AVČR
Školitelé:
doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D. & RNDr. Ing. Vojtěch Kolář, Ph.D.

Název: Vliv globálního oteplování na společenstva hmyzu v tekoucích vodách

Globální oteplování je z hlediska biodiverzity vnímáno především negativně. Dlohodobé výzkumy ale ukazují, že některé dříve vzácné druhy mohou díky oteplování rozšiřovat svůj původní areál nebo narůstá jejich početnost. Jedním z možných vysvětlení jsou teplotní nároky jednotlivých druhů. V laboratorních experimentech proto porovnáváme různé druhy hmyzu z tekoucích vod (především larvy jepic, pošvatek a chrostíků) a měříme jejich horní termální limity, preferovanou teplotní niku a rychlost metabolismu při různých teplotách. Cílem měření je určit, zda se tyto charakteristiky liší u dříve vzácných a hojných druhů. Dále srovnáváme i populace z člověkem ovlivněných a přírodě blízkých toků, abychom zjistili, zda se v měřených charakteristikách mohou lišit díky lokálním adaptacím.

Znalost hmyzu (nejen vodního) a zkušenosti s laboratorními experimenty jsou výhodou, ale ne nutností.

V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů pište na: boukal@entu.cas.cz či kolarvojta@seznam.cz


Uzávěrka přihlášek: 30. 04. 2024

CentrumRadius_Logo_RGB_DarkBlue_Horizontal Claim
Další možnosti stáží nabízí Centrum Radius.