Zahlavi

Archiv Dění v akademii

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
01. 06. 2023

Originální myšlenky a skvěle napsaná žádost. Bez toho lze jen těžko získat některý z grantů Evropské rady pro výzkum. Jak uspět v tvrdé konkurenci a vylepšit své šance na velkorysou finanční podporu? Proč zaostáváme za dalšími zeměmi Evropské unie? Tématu ERC grantů se věnovalo dubnové číslo interního e-magazínu AB / Akademický bulletin.

30. 05. 2023

V rámci své první oficiální návštěvy Kraje Vysočina zavítal ve čtvrtek 25. května 2023 prezident České republiky Petr Pavel se svou chotí a doprovodným týmem také do Konferenčního centra AV ČR v zámeckého hotelu v Třešti. Jelikož centrum spadá pod křídla Akademie věd ČR, přivítala jej zde předsedkyně Eva Zažímalová. Hovořili spolu například o výzkumech začleněných do výzkumných programů Strategie AV21. Předsedkyně prezidenta následně pozvala, aby navštívil vybraná pracoviště a seznámil se s jejich aktivitami a úspěchy.

24. 05. 2023

Pravidelně čtenářům zprostředkovává texty o tajích přírody našich končin, vzdálených území i dávných dob. Přírodovědný časopis Živa, založený roku 1853, už více než 25 let odměňuje autory článků, které na jeho stránkách vyšly a předaly nová poznání poutavou formou laické i odborné veřejnosti. Letošní ceremoniál, na němž převzali ceny autoři textů publikovaných v ročníku 2022, se uskutečnil 22. května 2023 v pražské vile Lanna.

10. 05. 2023

Turnov a jeho okolí jsou domovem nejen tradičního šperkařství, ale také skvělé vědy. Dvě aplikační pracoviště Akademie věd ČR – centrum TOPTEC a Stanici šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám – navštívila 5. května 2023 předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová za doprovodu hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a starosty města Tomáše Hockeho.

04. 05. 2023

Knihovníci, laboranti, administrativní a techničtí pracovníci. Pro vědce i výzkumné ústavy je jejich úloha klíčová. Dohromady 37 zaměstnancům, kteří svůj profesní život svázali s pracovišti Akademie věd ČR, předala 3. května 2023 předsedkyně Eva Zažímalová děkovné listy. Ocenila tak jejich dlouholetou profesionální a kvalitní práci.

03. 05. 2023

Profesní cesty mohou být leckdy nevyzpytatelné. Může se stát, že vás po čase opět zavedou do dobře známých míst. Něco podobného se přihodilo i Leoši Horníčkovi, jehož pracovní život je spojený s Akademií věd ČR. Vedl Odbor podpory vědy, v letech 2011–2018 stál v čele Kanceláře Akademie věd ČR. Na tentýž post se začátkem letošního roku vrátil. Kam chce staronový ředitel vést Kancelář v dalších letech? Na naše otázky odpovídal v březnovém čísle interního e-magazínu AB / Akademický bulletin.

28. 04. 2023

Kniha Poloostrov Krym: od křižovatky kultur k ruské kolonii, databáze jihokarpatských nářečí nebo Velký česko-ruský slovník. Nejen tyto výstupy, náplň práce vědců a vědkyň ze Slovanského ústavu AV ČR či zapojení ukrajinských badatelek, které z vlasti uprchly před válkou, představil 26. dubna 2023 ředitel pracoviště Václav Čermák předsedkyni Akademie věd ČR Evě Zažímalové a hostům. Předsedkyně tak navázala na návštěvy pracovišť přerušené při pandemii covidu-19.

21. 04. 2023

Už více než 50 let patří 22. duben oslavám Dnu Země. Modrou planetu stojí za to oslavovat z různých důvodů – je totiž unikátní v mnoha směrech, třeba i svou dynamikou. Právě jí se věnuje nový výzkumný program Strategie AV21 Dynamická planeta Země. Jeho náplň i cíle představil 21. dubna 2023 na setkání koordinátorů Strategie AV21 Aleš Špičák z Geofyzikálního ústavu AV ČR.

19. 04. 2023

Středověká logika, metafyzika, epistemologie a filozofická teologie jsou hlavními oblastmi výzkumů francouzského vědce Alaina de Libery. Za přínos světové filozofii jej Akademie věd ČR ocenila 19. dubna 2023 medailí Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách. Ceremoniál se konal v sídle Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze.

19. 04. 2023

Publikace Martina Rychlíka Dějiny lidí uspěla v soutěži Magnesia Litera v kategorii publicistika. Ocenění, které autor převzal 17. dubna 2023 během ceremoniálu na Nové scéně Národního divadla, podtrhuje její čtenářský úspěch – v předchozím roce se totiž stala vůbec nejprodávanější knihou z produkce Nakladatelství Academia.