Zahlavi

Archiv Dění v akademii

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
17. 05. 2024

Akropole Slovanského hradiště v Mikulčicích doslova dýchá historií. Dávnou i tou soudobou. K mnoha významným událostem, které se zde během uplynulých staletí odehrály, se 16. května 2024 přidala další – slavnostní otevření nových výstavně-edukačních prostor. Akce se uskutečnila u příležitosti 70. výročí zahájení archeologických výzkumů velkomoravského hradiště v Mikulčicích a uspořádal ji brněnský Archeologický ústav AV ČR ve spolupráci s Jihomoravským krajem a Masarykovým muzeem v Hodoníně.

15. 05. 2024

Narodil se před 90 lety a je živoucí kronikou znalostí nejen o botanice, ale i o mnoha dalších oborech lidské činnosti. Jan Květ, kterému v oboru nikdo neřekne jinak než Hony, převzal v pondělí 13. května 2024 z rukou bývalé předsedkyně Akademie věd ČR Heleny Illnerové Cenu Antonína Friče. Ocenění uděluje redakční rada Živy osobnostem, které významným způsobem přispěly k rozvoji tohoto populárně-naučného časopisu. Ve stejný den předali představitelé vedení Akademie věd spolu se zástupci redakční rady a redakce také Purkyňovu cenu za popularizaci biologických věd, Cenu Jana Sudy autorům od 26 do 30 let a Zvláštní ocenění časopisu Živa.

15. 05. 2024

Možná nejsou tolik vidět, jejich práce je ale pro Akademii věd ČR a její pracoviště důležitá. Ať už jde o administrativní a technické zaměstnance, nebo laboranty, svou odborností, pečlivostí a loajalitou přispěli, aby se naše instituce těšila z profesionálního zázemí. A za to si zaslouží poděkovat. Dohromady 14 kolegům a kolegyním, kteří pracovní život spojili s Akademií věd ČR, předala 14. května 2024 předsedkyně instituce Eva Zažímalová děkovné listy.

13. 05. 2024

V pondělí 13. května 2024 zemřel ve věku 85 let významný český chemik a vědecká osobnost světového významu profesor Josef Michl. V Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR vedl vědeckou skupinu zaměřenou na organickou chemii, současně od roku 1991 do své smrti působil na Coloradské univerzitě v Boulderu v USA.

02. 05. 2024

Kvalitní a prokazatelné výsledky, mezinárodní renomé a průlomový výzkum. Jen některé z předpokladů, aby měl projekt šanci uspět v nabité konkurenci žádostí o ERC granty. Ty z českých výzkumných institucí ale často končí hned v prvním kole. Na to, jak rozšířit rodinu grantů Evropské rady pro výzkum, které dosud naši vědci a vědkyně získali, se zaměřil „Den s ERC“.  

26. 04. 2024

Dvě ze tří osob se podle dat UniSAFE setkaly v akademickém prostředí s genderově podmíněným násilím. I tak zůstává ve výzkumných institucích i univerzitách opomíjeným problémem. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR se proto podílel na vývoji školení, které o něm zvyšuje informovanost – a institucím tedy zároveň pomáhá, aby mu předcházely. Jak vysvětluje Michaela Svatošová, bezplatně ho můžou využívat nejen pracoviště Akademie věd ČR.

26. 04. 2024

Objevy z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR mají nyní vyšší šanci, že se dostanou do praxe. Pacienti s dosud neléčitelnými nemocemi zase větší naději, že se dočkají účinné terapie. Fungovat totiž začíná unikátní translační centrum, které propojuje vědu a její komerční využití. V centru Pharmtheon na pražské Harfě našly zázemí špičkové laboratoře, kde preklinický výzkum přiblíží nadějné molekuly vývoji důležitých léků.

24. 04. 2024

„Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“ – tak zní motto Strategie AV21. Naplňuje ho 15 programů, které koordinují pracoviště Akademie věd ČR. Spolupracují na nich s univerzitami, partnery ze státní a veřejné sféry i podnikatelskými subjekty. Společně tak mohou z výzkumů „vytěžit“ co největší přínos pro společnost. Na setkání 24. dubna 2024 na Národní třídě v Praze se představily tři nové programy: Vesmír pro lidstvo, Identity ve světě válek a krizí a Houby – nové hrozby i příležitosti.

24. 04. 2024

Jde schovat polární záři do láhve? Jak zní Jupiter a jeho ledové měsíce? A jaký je rozdíl mezi tornádem a hurikánem? Odpovědi nejen na tyto otázky se dozvěděli návštěvníci dvoudenní akce, kterou uspořádal Ústav fyziky atmosféry AV ČR u příležitosti šedesátého výročí svého založení.

19. 04. 2024

Jedna cena – a rovnou dvojitý úspěch pro Akademii věd ČR. Magnesii Literu za naučnou literaturu totiž 18. dubna 2024 získala publikace Louky. Dobrodružství poznávání od autorského kolektivu Stanislav Březina, Sylvie Pecháčková, Hana Skálová a František Krahulec. Kniha je výsledkem téměř čtyřicetiletého bádání vědců a vědkyň z Botanického ústavu AV ČR, navíc vyšla v domovském Nakladatelství Academia.