Výzkum a Vývoj

_MG_9617_small.jpg_MG_9655_small.jpg_MG_9675_small.jpg_MG_9712_small.jpg_MG_9999_small.jpgCentrum TOPTEC se snaží být významným partnerem pro spolupráci při výzkumu a vývoji špičkových zařízení v oblasti optických systémů, optoelektroniky a jemné mechaniky. Škála našich partnerů sahá od malých podniků přes výzkumná a vývojová centra, vývojové laboratoře a společnosti zabývající se pokročilými technologiemi až k nadnárodním společnostem.

OBLASTI SPOLUPRÁCE

Vědecké granty
Zaměstnanci centra TOPTEC mají velké zkušenosti s přípravou, podáváním a realizací vědecko-výzkumných grantů. Spolu s partnery se již podílejí na řešení projektů GAČR a GAAV. V blízké budoucnosti je plánováno výraznější zapojení do projektů ESF (Europian Scientific Foundation).

Projekty pro výzkum a vývoj
Centrum TOPTEC se účastní výzkumných a vývojových projektů TAČR a MPO-TIP.  V souvislosti s podáváním a řešením těchto projektů uvítáme nabídky partnerů ke spolupráci. Centrum TOPTEC je rovněž zapojeno jako subdodavatel do projektů ESA (European Space Agency).

Smluvní výzkum a vývoj
V rámci smluvního výzkumu jsme schopni realizovat vědecko-výzkumné a vývojové práce v těsné spolupráci s partnerem. Pro spolupráci nabízíme využití špičkového technologického vybavení a erudice našeho výzkumného týmu.

TÉMATA SPOLUPRÁCE

Optika

 • Návrh a výroba optických soustav a systémů
 • Výroba jednotlivých unikátních optických prvků
 • Návrhy a výroba asferické optiky
 • Návrh energetické optiky
 • Numerická simulace optických soustav
 • Návrh a analýza systémů pro radiační ohřev

Měření

 • Návrh a realizace přesných měření
 • Optická diagnostika
 • Návrh a realizace měření s využitím holografických měřících metody
 • Návrh speciálních měřících metod
 • Návrh přesných elektronických systémů
 • Návrh a realizace systémů pro zpracování signálu

Návrh a nanášení tenkých vrstev

Hluk a vibrace

 • Analýzy a konzultace v oblasti akustiky, hluku a vibrací
 • Návrh adaptivních systémů pro potlačování hluku a vibrací

Analýza a numerická simulace

 • Návrh optiky v prostředí ZEMAX
 • FEM strukturální a teplotní analýzy
 • CFD analýzy proudění a teplotních polí

Konzultace a posudky
v oblasti optiky, optoelektroniky, laserové techniky a jemné mechaniky.

V případě Vašeho zájmu o spolupráci nás kontaktujte na toptec@ipp.cas.cz nebo na tel. 487 953 901. Rádi Vám vyjdeme vstříc při řešení Vašich požadavků.