Specializace

V tomto oddílu naleznete souhrnné informace o specializacích, které jsou v Centru TOPTEC v současnosti realizovány anebo se pracuje na jejich budoucím začlenění do stálého programu Výzkumu a Vývoje. Tým pracovníků je rozdělen do jednotlivých profesních podoborů a v čele každého z nich je vedoucí zodpovědný za celkový výsledek svěřené zakázky nebo výzkumu a vývoje specifického problému.
 
 
K dnešnímu datu je v Centru TOPTEC vedeno 6 podoborů precizní optiky a optických elementů, kterými jsou:
 
 
1. Krystalová a rentgenová optika pod vedením RNDr. Zbyňka Melicha
 
 
2. Asférická optika – Mgr. Radek Melich, Ph.D.
 
 
3. Adaptivní optika – doc.Ing. Pavel Mokrý, Ph.D.
 
 
4. Optické systémy pro detektory částic – doc.RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
 
 
5. Jemná mechanika 
 
 
6. Tenké vrstvy – Ing. Jan Václavík
 
 
 
Na detailní popis jednotlivých specializací se dostanete tak, že umístíte kurzor na záložku Specializace a kliknutím na tu, o kterou máte v daný okamžik zájem.