V minulých dnech udělila Akademie Věd ocenění 23 mladým badatelům. Prémii Otto Wichterleho pro rok 2017 si mimo jiné odnesli také dva zaměstnanci Ústavu fyziky plazmatu - Karel Žídek a Miroslav Krůs.

Oběma oceněným kolegům blahopřejeme a těšíme se na další společnou práci.

RNDr. Karel Žídek, Ph.D. se v centru TOPTEC věnuje využití kompimovaného snímání, což je zcela nový přístup k měření dat, který umožňuje pomocí náhodného kódování zrekonstruovat obraz pomocí velmi malého počtu měření. Ocenění Akademie Věd potom získal za svou práci v oblasti ultrarychlého dohasínání fotoluminiscence z křemíkových nanokrystalů, konkrétně určení zdrojů dohasínání a jejich vlivů na optický zisk v křemíkových nanokrystalech, na kterém pracoval společně se skupinou  profesora P. Malého (MFF UK) a profesora I. Pelanta (FZÚ AV ČR).

Ing. Miroslav Krůs, Ph.D. pracuje v Badatelském centru PALS Ústavu fyziky plazmatu v Praze, kde zodpovídá za interakční experimenty využívající laserových systémů (subnanosekundového jódového fotodisociačního laseru ASTERIX IV a femtosekundového titanového safírového CPA systému TISA) a pokročilou rezidenční diagnostiku takto vytvářeného vysokoparametrového plazmatu.

Reportáž z udílení Prémie, které proběhlo v úterý 6. června 2017 v pražské Lannově vile, můžete shlédnout na videu (minuta třináctá, vteřina čtyřicátádruhá).

Prémie Otto Wichterleho se uděluje mimořádně nadaným a perspektivním vědcům z Akademie Věd od roku 2002 a jako památku na vynikajícího a světové uznávaného českého vědce a vynálezce nese jméno profesora Otto Wichterleho.

9. 6. 2017