Vzdělávací centrum Turnov připravuje ve spolupráci s turnovským pracovištěm Akademie Věd vzdělávací program určený pro nadané a pro vědu zapálené žáky s názvem "Portfolio budoucího technika".

Projekt se skládá z 6 seminářů, jejichž obsahem budou  základní vlastnosti světla a barev, principy praktické astronomie, princip, využití a konstrukce laserů,  interferometrie pro měření teplotních polí a základní principy holografie.

 

 

Semináře jsou zdarma. Uzávěrka přihlášek je již 12.5.2017.

Více informací a přihlášku najdete na webu Vzdělávacího centra Turnov.

5. 5. 2017